Giovanni Capuano

21. Developer, videogamer and animefag.